هتل در مشهد

هتل در مشهد

لیست هتل های مشهد به همراه ادرس وتلفن هتل های مشهد 
هتل های ارزان قیمت مشهد 
هتل اپارتمان مشهد نزدیک حرم 
هتل نزدیک حرم امام رضا 
جستجو هتل های مشهد 
عکس هتل مشهد 
نقشه  خیاابان های مشهد 
 
  •  

هتل هما مشهد 
آدرس: خیابان خیام
تلفن: 9-05117611001

هتل پردیسان مشهد 
آدرس: جاده آسیایی (بزرگراه شهید کلانتری)
تلفن: 7-05118791832

هتل اطلس  مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا – میدان قدس
تلفن: 05118545061

هتل اترک مشهد 
آدرس: میدان بیت المقدس(فلکه آب)
تلفن: 05113647093

هتل ایران هتل مشهد 
آدرس: خیابان خسروی نو
تلفن: 05112228010

هتل تارا مشهد 
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی
تلفن: 4-05112216100

هتل بین المللی قصر مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 05118512000

هتل لاله مشهد 
آدرس: خیابان دکتر شریعتی
تلفن: 05118408047

هتل رضویه مشهد 
آدرس: میدان بیت المقدس – جنب بازار رضا
تلفن: 05113653611 

هتل الغدیر مشهد 
آدرس: خیابان آزادی – چهارراه شهدا
تلفن: 9-05112250334

هتل ایران مشهد 
آدرس: خیابان شهید اندرزگو
تلفن: 20-05112228010

هتل بزرگ طرقبه مشهد 
آدرس: بزرگراه وکیل آباد – جاده طرقبه
تلفن: 05114225300

هتل بزرگ فردوسی مشهد 
آدرس: خیابان مدرس
تلفن: 6-0511221662

هتل صبا مشهد 
آدرس: خیابان سپهبد قرنی
تلفن: 20-05117277415

هتل اعیان مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا- کوچه کربلا
تلفن: 05118519848

هتل آپارتمان ترنم مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا- میدان بیت المقدس
تلفن: 05112233668

هتل تهران مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا- میدان بیت المقدس
تلفن: 05118540091

هتل جم مشهد 
آدرس: خیابان پاسداران
تلفن: 5-05118590041

هتل فانوس مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا- مقابل پمپ بنزین
تلفن: 7-05118514545 

هتل مدائن مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 05118596031

هتل مشهد
آدرس: خیابان امام رضا- جنب حرم مطهر
تلفن: 9-05112252245 

هتل امیرکبیر  مشهد 
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی- کوچه ملک
تلفن: 05112220766

هتل پردیس مشهد 
آدرس: خیابان امام خمینی
تلفن: 05112223356

هتل جهان مشهد 
آدرس: خیابان شهید اندرزگو- انتهای اندرزگو3
تلفن: 7-05112250085

هتل رز مشهد 
آدرس: میدان بسیج مستضعفین
تلفن: 7-05118542001

هتل زیتون مشهد 
آدرس: خیابان پاسداران
تلفن: 05118593545

هتل شیراز مشهد 
آدرس: خیابان دانشگاه
تلفن: 8-05118439717

هتل صدر مشهد 
آدرس: خیابان دانشگاه
تلفن: 5-05118436801

هتل فرید مشهد 
آدرس: خیابان احمد آباد
تلفن: 05118400923 

هتل کوثر مشهد 
آدرس: میدان بیت المقدس
تلفن: 3-05113651640

هتل آپادانا مشهد 
آدرس: خیابان شهید اندرزگو- چهارراه خسروی
تلفن: 05112221074

هتل آزادی مشهد 
آدرس: خیابان آزادی – چهارراه شهدا
تلفن: 9-05112251927

هتل آفریقا مشهد 
آدرس: خیابان 17 شهریور
تلفن: 6-05113425851

هتل ارم مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 3-05118598752

هتل امیر مشهد 
آدرس: خیابان آزادی- چهارراه شهدا
تلفن: 1-05112221300 

هتل بستان مشهد 
آدرس: خیابان شهید اندرزگو
تلفن: 4-05112222663

هتل جواهر شرق مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 05118597977

هتل جواهری مشهد 
آدرس: خیابان 17 شهریور
تلفن: 05118542765

هتل حافظ مشهد 
آدرس: خیابان شهید اندرزگو
تلفن: 05112222011

هتل خیام مشهد 
آدرس: میدان شهدا- خیابان آیت اله شیرازی
تلفن: 05112227083

هتل رازی
آدرس: میدان 10 دی- خیابان آزادی
تلفن: 051418548840

هتل رضا مشهد 
آدرس: خیابان طبرسی
تلفن: 05118548222 

هتل سخاوت مشهد 
آدرس: خیابان شهید اندرزگو
تلفن: 05112251364 

هتل شهریار مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 05118541608
هتل طبرستان
آدرسخیابان آیت اله شیرازی- کوچه ملاهاشم
تلفن: 05112256212

هتل فجر مشهد 
آدرسخیابان امام رضا- خیابان عنصری
تلفن: 05118590311

هتل فیروزه مشهد 
آدرسخیابان امام رضا
تلفن: 05118546001

هتل قدس مشهد 
آدرس: خیابان شهید اندرزگو
تلفن: 05112226831

هتل کوه نور مشهد 
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی
تلفن: 05112258589

هتل کیهان مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا- کوچه کربلا
تلفن: 2-05118514841

هتل نگین مشهد 
آدرس: میدان طبرسی- خیابان نوغان
تلفن: 05112251330

هتل نیما مشهد 
آدرس: خیابان طبرسی
تلفن: 05112216801 

هتل هرند مشهد 
آدرس: میدان بیت المقدس
تلفن: 05118591644

هتل آذربایجان مشهد 
آدرس: خیابان آزادی – چهارراه شهدا
تلفن: 3-05112254001

هتل استقلال مشهد 
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی- کوچه ملک
تلفن: 05112225244

هتل باختر مشهد 
آدرس: خیابان پاسداران
تلفن: 3-05112253011 

هتل پارس مشهد 
آدرس: خیابان امام خمینی
تلفن: 05112224030

هتل پامچال مشهد 
آدرس: بزرگراه وکیل آباد
تلفن: 05118671511

هتل توحید مشهد 
آدرس: بلوار سپهبد قرنی
تلفن: 05117252055

هتل جواد مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 05112227507

هتل حکمت مشهد 
آدرس: خیابان رازی
تلفن: 3-05118545502

هتل خاور مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 05118543677

هتل خراسان  مشهد 
آدرس: خیابان شهید اندرزگو
تلفن: 05112227057 

هتل خورشید مشهد 
آدرس: خیابان دانشگاه
تلفن: 05112228516

هتل رضوان مشهد 
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی
تلفن: 4-05112217361

هتل زهره مشهد 
آدرس: خیابان احمد آباد- خیابان راهنمایی
تلفن: 05118406991

هتل سپید مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا- میدان بیت المقدس
تلفن: 05113649053 

هتل سعدی مشهد 
آدرس: خیابان سعدی
تلفن: 05112218385

هتل سینا مشهد 
آدرس: خیابان آزادی
تلفن: 05112228543

هتل صدف مشهد 
آدرس: خیابان هاشمی نژاد
تلفن: 05112229243

هتل طوس مشهد 
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی- کوچه ملک
تلفن: 05112222922

هتل عراقی مشهد 
آدرس: خیابان آیت اله شیرازی- کوچه ملک
تلفن: 05112226450 

هتل مهمانسرای ثامن الائمه مشهد 
آدرس: بزرگراه وکیل آباد- جاده طرقبه
تلفن: 05115510471 

هتل ناهید مشهد 
آدرس: خیابان احمدآباد- خیابان راهنمایی
تلفن: 05118426042

هتل نیکو مشهد 
آدرس: خیابان امام رضا
تلفن: 3-05113640091

هتل وحید مشهد 
آدرس: خیابان پاسداران
تلفن: 05118544463
 
ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.

نظرات

بدون نظر